Aanmelden

U dient het aanmeldingsformulier zorgvuldig in te vullen en op te sturen naar info@hb-detoekomst.nl of mee te geven aan uw kind

 

  • Klik hier voor het aanmeldingsformulier.

 

Prijzen:

  • Basisschool €35 per maand
  • Vmbo €40 per maand
  • Havo/vwo-onderbouw €50 per maand
  • Havo/vwo-bovenbouw €55 per maand

 

Overmaken kan naar NL69INGB0751136999 ten name van M. El Houfi.